Frivilligt arbejde

Frivilligt arbejde eller volontørarbejde, som det også ofte kaldes, udføres næsten alle steder i verden. Noget af det som kendetegner det frivillige arbejde er, at det som oftest ikke kræver en specifik professionel baggrund. Alle kan i princippet blive volontør. Dermed ikke sagt, at frivillige med en faglig uddannelse ikke er et aktiv – tværtimod – det er bare ikke en forudsætning.

Som frivillig stiller man sig selv og sin arbejdskraft til rådighed for en gruppe medmennesker uden tanke på løn, arbejdsvilkår, pensionsopsparinger og andre ”almindelige” danske ordninger.

Der kan ligge mange motiver til grund for at rejse ud som frivillig – ønsket om at gøre en forskel og medvirke til en større retfærdighed i verden – ønsket om at danne sig et mere personligt indtryk af en anden kultur via det frivillige arbejde – eller mere enkelt et ønske om at vise næstekærlighed på en helt konkret måde.

Men fælles for alle volontører er, at de har overskud og ressourcer til at hjælpe andre og samtidig lyst til at opleve en anden kultur på en meningsfuld måde.