Børnehaven/vuggestuen

Guarderia Infantíl Sagrada Corazón de Jesús

Institutionen, som både huser vuggestuebørn og børnehavebørn, er beliggende i Antigua og har plads til 90 børn i alderen 6 måneder – 6 år. Institutionen, som arbejder udfra et kristent og humanitært grundlag, er et tilbud til socialt udsatte børn fra ressourcesvage familier og støttes en anelse økonomisk af både de sociale myndigheder og den katolske kirke.

De små børn op til 3 år er samlet i vuggestuen og børnene fra 3-6 år er opdelt i “klasser” efter alder. Om formiddagen er alle de 3-6 årige på plads i klasserne, hvor der undervises i forskellige boglige emner – matematik, spansk etc., og om eftermiddagen er der primært mere kropslige og musiske aktiviteter på programmet. Der er kun tilknyttet 1 voksen pr ca. 20 børn, så der i høj grad brug for hænder.

Det frivillige arbejde

Som frivillig indgår man i det daglige arbejde med børnene i samarbejde med de ansatte pædagoger og lærere. Som regel er der altid mulighed for selv at tilrettelægge undervisning, aktiviteter og lege, men det kræver initiativ fra volontøren selv. Det er derfor en god idé at have gjort sig nogle tanker omkring, hvad man godt kunne tænke sig at lave med børnene, inden man tager afsted. Ring eller skriv endelig til os, så vi kan snakke mere om dette.

Vær opmærksom på

…at alle donationer i form af hæfter, skriveredskaber og andre skoleting er mere end velkomne. Institutionen holder åbent fra 8-15 hver dag.

Praktikophold

Skolen er et oplagt sted for studerende på f.eks. lærer- eller pædagoguddannelserne, der vil i praktik. Der ydes supervision til studerende i praktik af de ansatte fagpersoner.