Casa Jackson

Formål og målgruppe

Casa Jackson, som finansieres af organisationen Nuestros Ahijados, er en døgninstitution for underernærede børn. Børnene er som regel i alderen 0-3 år og kommer fra fattige familier i hele landet. I mange tilfælde er børnene underernærede, fordi forældrene ikke har råd til ordentlig kost. I andre tilfælde skyldes det manglende viden om ernæring. Og i enkelte tilfælde er der tale om omsorgssvigt.

Arbejdsområder og personale

Det vigtigste arbejdsområde på Casa Jackson er ernæring. Men der arbejdes også inden for en række andre områder, herunder lægehjælp, fysioterapi, juridisk hjælp (i forbindelse med omsorgssvigt) og socialt arbejde. Derudover arbejdes der selvfølgelig med generel omsorg for børnene, der må undvære deres familier store dele af indlæggelsen. Udover lederen er der syv sygeplejersker, en læge, en ernæringsrådgiver, en køkkenassistent og en rengøringsassistent. I organisationen Nuestros Ahijados er der desuden psykolog, en advokat og to socialrådgivere.

Frivillig på projektet

Frivillige på Casa Jackson hjælper til med bespisning af børnene og deltager desuden i den generelle omsorg. Frivillige med professionel erfaring inden for de øvrige arbejdsområder har mulighed for at hjælpe til inden for disse. For eksempel kan frivillige med erfaring inden for ergoterapi, fysioterapi, pædagogik, socialrådgivning, sundhed og ernæring eller sygepleje hjælpe til inden for disse områder.

Praktik

Der er rigtig gode muligheder for at komme i praktik på projektet. Projektets personale superviserer studerende inden for følgende studieretninger: ergoterapeut, fysioterapeut, pædagog, socialrådgiver, sundhed og ernæring og sygeplejerske. Danish Volunteers formidler kontakten til praktikstedet og sørger for alt det praktiske, herunder praktikkontrakten. Danish Volunteers samarbejder desuden med lokale universiteter, hvor praktikanter har adgang til biblioteks- og studiefaciliteter.

Mødetider

Projektet kører 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Der er altså ikke lukket på almindelige feriedage eller i skoleferien. Dog er der ikke fuld bemanding i december, hvor flere ansatte er på ferie. Frivillige arbejder som regel mandag-fredag, fra 8:00 til 12:00 eller fra 13:00 til 17:00. Men mødetiderne ligger ikke fast, og det er også muligt at arbejde fuld tid fra 8:00 til 17:00. Derudover er det muligt at tage weekendvagter.  

Øvrige oplysninger

Projektet ligger i udkanten af Antigua på vejen til landsbyen San Felipe. Det er let at komme til og fra projektet til fods, i bus eller i tuc tuc. Enkelte ansatte på Casa Jackson taler engelsk, men de fleste taler kun spansk. Vi anbefaler derfor, at frivillige, der ikke allerede taler spansk, starter deres ophold med fire ugers spanskundervisning. Selvom det ikke er et krav, opfordrer vi frivillige til at give en donation til projektet. Det kan for eksempel være bleer, mad eller medicin. De fleste frivillige giver donationer for omrking 500 DKK.