Skole for handicappede børn i Ciudad Vieja

Angeles de Dios

 

Ángeles de Dios

Ángeles de Dios er en skole for børn med forskellige fysiske og/ eller psykiske handicaps.

Børnene, som er mellem 3 og 15 år, kommer på institutionen om eftermiddagen, hvor de har reforzamiento (læsning, skrivning og matematik), manualidades (billedkunst osv.), får lidt at spise og ellers leger og har det sjovt. De af børnene, der lider af cerebral parese ( spastisk lammelse), modtager fysioterapi. Der er  børn med Down’s syndrom  og børn med tale-, høre- og syns- og indlæringsvanskeligheder på institutionen. Det almindelige skolesystem i Guatemala er slet ikke gearet til at tage imod børn med handicap eller problemstillinger, som de nævnte. Da forældrene er nødt til at arbejde, betyder det ofte, at børn som ikke kan gå i “normal” skole er alene hjemme hele dagen. Derfor er Ángeles de Dios en fuldstændig fantastisk mulighed for børnene. Udover institutionens leder, María, er der fire “lærerinder” på stedet. Marías søn Diego hjælper også til på projektet. Alle er frivillige. Institutionen finansieres gennem frivillige bidrag fra forældre og andre i lokalområdet.

Daginstitution i Ciudad Vieja

 

Det frivillige arbejde

Det frivillige arbejde består i første omgang i at hjælpe til med reforzamiento, manualidades, spisning og leg. Når man lærer arbejdsgangene lidt at kende, kan man arrangere sine egne undervisningsaktiviteter, workshops, lege osv. Som på alle andre projekter i Guatemala, er der ikke nogen jobbeskrivelse som sådan. Det er op til volontøren selv at tage initiativ til aktiviteter. Aktiviteterne planlægges i samarbejde med María og “lærerinderne”. Som frivillige må man også meget gerne hjælpe til med praktiske opgaver som rengøring, opvask, madlavning osv. En idé: Hvis du er frivillig på projektet i længere tid (flere måneder), kan du tilbyde at hjælpe med at hente og bringe de børn, der bor langt fra projektet og derfor normalt ikke har mulighed for at dukke op. Du står selvfølgelig selv for transporten, om det er i kørestol, taxa, bus, tuctuc eller noget helt femte.Osse IT-undervisning er en god ide.

Frivillige / studerende med erfaring inden for arbejdet med Down’s syndrom eller cerebral parese kan gøre stor nytte på projektet, men alle frivillige hjælp er velkomne.

Vær opmærksom på

…at projektet er åbent mandag-fredag kl. 14.30-17.20. Projektet holder ferielukket i Semana Santa (påsken), fra 20. oktober til 4. januar og i anden uge i juni. Det forventes, at frivillige er på projektet i minimum 4 uger. Projektet er beliggende i Ciudad Vieja- en meget charmerende lille by lidt uden for Antigua. Da alle værtsfamilier bor i Antigua, tager man bussen til og fra arbejde. Donationer er velkomne – snak evt. med María for at høre nærmere om de aktuelle behov.

Praktikophold

Projektet er ideelt praktiksted for studerende fra  fysioterapi, ergoterapi  pædagog, lærer og socialrådgiveruddannelser. Der ydes supervision af institutionens leder, María, som er uddannet lærer.