De Casas a Hogares

De Casas a Hogares

Projektet ved navn De Casas a Hogares (Fra Houses to Homes) har til formål at støtte lokalsamfundet i højlandet omkring Antigua ved bl.a. at bygge huse til fattige familier. Projektet støtter også efterfølgende familierne med hjælp til medicin, skolegang etc. De Casas a Hogares blev stiftet af amerikaneren Joe Collins i 2004. Joe døde i 2013, og projektet ledes i dag af Óscar Mejia. Primo 2010 har projektet bygget huse til omkring 1300 mennesker.

Hvordan udvælges familierne? Nogle familier henvender sig til projektet med ønske om at få et hus, andre familier finder Casas selv frem til. Familierne besøges uanmeldt flere gange i løbet af et antal måneder. De familier, som ikke gør fremskridt, dvs. ikke er i stand til på egen hånd at forbedre deres økonomiske situation, bevilliges et hus. Projektet stiller blot som krav, at familierne ejer grunden, hvor huset bygges.

Over en million mennesker i Guatemala bor i skure af blikplader, majsplanter, plastikposer og lignende. De bor ofte en hel familie (dvs. 5-10 personer) i samme rum. Familien sover og laver mad i samme rum.

Det frivillige arbejde

Som volontør på Casas deltager man helt konkret i konstruktionen af et hus. Det tager i alt 6 dage at bygge huset, og arbejdet sker i samarbejde med andre frivillige og lokale håndværkere.

Vær opmærksom på

…at volontører på Casas betaler 500 USD til projektet. Pengene går til materialer til huset. Materialer til et helt hus koster 1.500 USD. Som regel kan det lade sig gøre at skrabe de 500 USD sammen fra venner og familie. Ellers kan du kontakte os. Vi kommer gerne med ideer til, hvordan du kan samle pengene.