Falckstationen

Los Bomberos Municipales

Falckstationen eller Los Bomberos Municipales er beliggende i byen Jocotenango, ca. 10 minutter i bus fra Antigua, og fungerer som lokal falckstation med ca. 300 udrykninger om året. De ansatte bliver lønnet af staten, men alt materiel er doneret af private enkeltpersoner eller organisationer. På stationen har man desuden etableret en lille nødklinik til behandling af småskader.

Det frivillige arbejde

Som volontør på Los Bomberos indgår man i en vagtplan, man aftaler med stationens leder i starten af forløbet. Der er mulighed for både dags-, aften- og døgnvagter. Arbejdet består i at deltage i udrykninger i forbindelse med brand eller ambulancekørsel. Når der ikke er udrykning, arbejder man med vedligeholdelse og eftersyn af udstyr, rengøring på stationen etc. På vagten spiser og sover man med de øvrige ansatte og frivillige. Der er et godt socialt miljø på stationen, og man får virkelig trænet sit spanske.

Alle kan i princippet arbejde på stationen, men opgaverne afhænger selvfølgelig af den frivilliges forudsætninger (uddannelse og erfaring). Frivillige med erfaring som brandmand, læge ellersygeplejerske kan udføre andre opgaver end frivillige uden faglige forudsætninger. Men alle kan yde en vigtig indsats på projektet!

Vær opmærksom på

…at alle donationer i form af f.eks. plastre, kanyler og al slags sikkerhedsudstyr bliver meget vel modtaget og værdsat. Alle frivillige giver en donation på, hvad der ca. svarer til 170 DKK til projektet, når arbejdet påbegyndes.

Maria fortæller om sit arbejde på Bomberos

Bomberos er et beredmandskab, som rykker ud til forskellige slags ulykker, som både dækker ind over brandmænd samt ambulancefolk her i Danmark. Emma og jeg var med ude til forskellige ting; både ude ved en kvinde, som var gravid og havde fået veer, som hurtigt skulle på hospitalet – en mand, hvis hund havde bidt hans ører af – en tømrer som var faldet 5 meter ned fra et stativ. Man skal derfor være klar på at se lidt af hvert og nok også opleve grimme lugte. Men det er rigtig spændende at komme med ud, man ved aldrig, hvad der venter én. Man får set en anden del af byen, hvor de fattige bor, hvor alkoholikerne eller andet misbrug holder til. Samtidige er de gravide kvinder også meget unge, og man får indblik i deres kultur på en anden måde.

Det er dog kun, når der er udkald efter én, at man rykker ud i bilen. Somme dage skal man være klar over, at der ikke er meget at lave. Men så hygger man sig i stedet ude på stationen. vi lavede bla. god mad – både guatemaltetisk og dansk, (de drenge elsker grillet kød, hvilket smagte skønt!:) ), gjorde rent eller spillede kort og fik snakket en del. Så man udvikler sit sprog og får større ordforråd samtidig med man bliver gode venner, og vi alle lærer noget af hinanden.

Hvis man har lyst kan man også overnatte hos dem, så man er på arbejde i 24 timer, hvorefter man har fri 24 timer osv. Det er nu også sjovt at prøve, da det er noget andet at blive vækket midt om natten og hurtigt ned i bilen.

Alt i alt er det et godt arbejde, fordi der er tid til at snakke og blive bedre til sproget, og det er en rigtig god måde at få indblik i deres kultur. Man kommer ud og oplever en helt anden del af den verden på egen hånd, end det som at gå og være turist. Både Emma og jeg kom derfra med uforglemmelige oplevelser i bagagen!