Frivilligt arbejde

frivilligt_arbejde_nicaragua

Frivilligt arbejde eller volontørarbejde, som det også ofte kaldes, udføres næsten alle steder i verden. Noget af det som kendetegner det frivillige arbejde er, at det som oftest ikke kræver en specifik professionel baggrund. Alle kan i princippet blive volontører. Dermed ikke sagt, at frivillige med en faglig uddannelse ikke er et aktiv – tværtimod – det er bare ikke en forudsætning.

Som frivillig stiller man sig selv og sin arbejdskraft til rådighed for en gruppe medmennesker uden tanke på løn, arbejdsvilkår, pensionsopsparinger og andre ”almindelige” danske ordninger.

Der kan ligge mange motiver til grund for at rejse ud som frivillig – ønsket om at gøre en forskel og medvirke til en større retfærdighed i verden – ønsket om for at danne sig et mere personligt indtryk af en anden kultur via det frivillige arbejde – eller mere enkelt et ønske om at vise næstekærlighed på en helt konkret måde.

Men fælles for alle volontører er, at de har overskud og ressourcer til at hjælpe andre og samtidig lyst til at opleve en anden kultur på en meningsfuld måde.

Som frivillig/voluntør i Nicaragua

Som frivillig/volontør får man en enestående mulighed for at lære Nicaraguas kultur, det spanske sprog og befolkningen at kende på en intensiv måde. Både unge og ældre kan med en indsats som volontør yde et væsentligt bidrag i et land, hvor store dele af den sociale sektor er baseret på og afhængig af frivillighed – uden volontører ville mange af de grundlæggende sociale opgaver ikke blive løst.

Som frivillig indgår man i det arbejde, som allerede er i gang på projektet, men det er derforuden i høj grad op til den enkelte volontør, hvad han eller hun vil arbejde med. Derfor er det en god idé på forhånd at have nogle idéer til arbejdet.

Vi vejleder hver enkelt volontør på forhånd, så man er så godt rustet som muligt.

Derudover anbefaler vi altid, at man starter sit ophold i Nicaragua med et intensivt spanskkursus på vores spanskskole.

Find information om de enkelte projekter i menuen til venstre.