Børneprogrammet

xalteva01

Casa Xalteva

Børneprogrammet på Casa Xalteva, der er under samme tag, som spanskskolen af samme navn, hjælper børn fra ressourcesvage familier i lokalområdet. Projektet tilbyder børnene to måltider om dagen, lektiehjælp, engelsktimer, ekskursioner og forskellige sportslige og kunstneriske aktiviteter. Der lægges stor vægt på aktiviteter, der lærer børnene om samarbejde. Derudover modtager børnene skolematerialer og legater til videregående uddannelser. Formålet med projektet er således at støtte børnene i deres skolegang, videre uddannelsesforløb og derigennem også deres arbejdsliv. På børneprogrammet er der omkring 25 børn. De yngste er på projektet om formiddagen, og de ældste om eftermiddagen. Der er tilknyttet to lærerere, Larry og Olma, og derudover hjælper projektets øvrige personale til.

 

Det frivillige arbejde

Der er mange forskellige opgaver for frivillige på børneprogrammet Casa Xalteva. Man kan hjælpe børnene med deres lektier, afholde engelsktimer og bare være sammen med børnene, spille fodbold og lege i parken. Derudover er det muligt for frivillige at planlægge og afvikle forskellige former for aktiviteter: sport, musik, kunst, ekskusioner etc. Tidligere frivillige på projektet lavede f.eks. en aktivitet omkring miljø, hvor de snakkede med børnene om forurening og derefter var ude og samle affald i lokalområdet. De frivilliges arbejde planlægges altid i samarbejde med personalet på Casa Xalteva og med frivilligkoordinatoren på stedet. Der er i høj grad mulighed for selvstændigt arbejde på denne skole, da de mangler hænder! Det kan derfor være en god idé at have gjort sig nogle tanker omkring, hvad man godt kunne tænke sig at lave med børnene, inden man påbegynder arbejdet. Ring eller skriv endelig til os, så vi kan snakke mere om dette.

 

Vær opmærksom på

…at børneprogrammet kører mandag-fredag fra 8-12 (de yngste børn) og fra 13-16 (de ældste børn). Som frivillig arbejder man formiddag, eftermiddag eller hele dagen. Projektet er lukket på helligdage og i den lange ferie fra december til og med januar. Projektet ligger som sagt på spanskskolen og er i gåafstand fra alle værtsfamilier. Donationer er altid velkomne. Det kan f.eks. være i form af materialer til aktiviteter. Men tal gerne med os eller personalet på Casa Xalteva først.

 

Praktikophold

Børneprogrammet er et oplagt sted for studerende på f.eks. lærer- eller pædagoguddannelserne, der vil i praktik. Der ydes supervision til studerende i praktik af de ansatte fagpersoner.