Nonnehuset

IMG_0013

Stedet er en meget stor institution for fattige børn i udkanten af Granada. Hver dag kommer mere end 100 børn, hvoraf de 20 bor der fast (teenage-piger, der ikke kan bo derhjemme bl.a. pga. omsorgssvigt og vold i hjemmet). Institutionen ligger på et stort område med masser af smukke udenomsarealer, en kirke, bygninger og køkkenfaciliteter. Stedet bestyres af 6 nonner, og overlever på forskellige donationer, bl.a. fra den katolske kirke. Udover de 6 nonner, der bor på stedet, er der kun tilknyttet 2 lærere, en psykolog og køkkenpersonale. Derfor er der i høj grad brug for frivillige.

Børnehaven har plads til ca. 30 børn i alderen 1-5 år. Skolen har plads til 60 børn. Pigehjemmet huser 20 børn. Og derudover serverer de frokost for ca. 20 lokale fra området (altså i alt ca. 150!).

 

Det frivillige arbejde

Som volontør deltager man i det daglige arbejde i enten børnehaven, på skolen eller på pigehjemmet. Derudover er der også mulighed for at hjælpe til i køkkenet, hvor de som beskrevet har godt gang i mange gryder hver dag. Den daglige arbejdstid aftales nærmere med nonnerne, når man kommer første dag. Der er god mulighed for selvstændige aktiviteter med børnene – dette aftales med det ansvarlige personale. På stedet lægges der vægt på, at børnene også – udover “almindelige” skoleaktiviteter – udvikler sig inden for mere kunstneriske og musiske fag så som kunst, drama og musik (f.eks. får mange af børnene klaverundervisning).

 

Vær opmærksom på

…at stedet ligger 5-10 minutters kørsel enten på cykel eller i taxa fra spanskskolen og familierne. Der er mulighed for, efter nærmere aftale, at leje/låne en cykel på spanskskolen. Taxa i Granada koster, hvad der svarer til ca. 5 DKK – og der er mange af dem.

Stedet er funderet i den katolske tro, og lægger vægt på næstekærlighed og respekt. Som volontør er det absolut ikke nødvendigt selv at have en religiøs tilknytning, blot man udviser respekt for de religiøse ceremonier og ritualer.

Projektet holder juleferie og er derfor lukket fra midt december – midt januar.

 

Praktikophold

Projektet er oplagt som praktikplads for studerende inden for pædagogik, læring, sundhed og psykologi mv. Der ydes supervision til studerende i praktik af de ansatte fagpersoner.