Børnehuset

IMG_0148

Los Gusanitos

Los Gusanitos er et dagstilbud til udsatte børn i Granada. Der er 35 børn på projektet i alderen 2 måneder til 15 år. De kommer alle fra meget fattige familier, og flere har været udsat for omsorgssvigt og/eller misbrug. Projektet retter sig primært mod børn af enlige mødre. Formålet med projektet er at give børnene den omsorg, de har brug for, en ordentlig skolegang og i det hele taget skabe rammerne for, at børnene kan få lov til at være børn. Nøgleordet er næstekærlighed. Projektet ledes af ildsjælen Priska, som startede det hele i 2012. Derudover er der 2 lærerinder til de ældste børn og 6 madrinas (gudmødre) tilknyttet projektet. Der er tre gudmødre ad gangen, som er tilknyttet hver deres gruppe af børn – de små, de mellemste og de største. Nogle af børnene går ikke i almindelig skole og er derfor på projektet hele dagen. Andre kommer der før eller efter skole.

 

Det frivillige arbejde

Frivillige hjælper børnene med lektier, giver engelskundervisning, hjælper med kunst- og håndværksaktiviteter, yder omsorg for børnene og deltager i dagens øvrige gøremål. Der er mulighed for at planlægge og gennemføre aktiviteter som f.eks. sport, musik, kunst og leg. Aktiviteterne koordineres altid med Priska og det øvrige personale på stedet. Arbejdet kræver tålmodighed, og kan være meget givende. Arbejdet kræver engagement og stabilitet. Frivillige forventes desuden at arbejde på projektet minimum 3 måneder (der kan evt. gøres undtagelser).

 

Vær opmærksom på

…at projektet er åbent mandag-fredag fra 8 til 17, og frivillige arbejder i udgangspunktet hele dagen. Det er åbent hele året – også i ferier og på helligdage. Los Gusanitos ligger i gå- eller cykelafstand fra spanskskolen og værtsfamilierne (maks. 20 minutters gang). Donationer er velkomne. Snak med Priska om behovene på projektet. Der er begrænset plads til frivillige på Los Gusanitos, så det er vigtigt, at du kontakter os i god tid, hvis du ønsker at være frivillig på stedet.

 

Praktikophold

Projektet er oplagt som praktikplads for studerende inden for pædagogik, sundhed og psykologi mv. Der ydes supervision til studerende i praktik af de ansatte fagpersoner.