Párvulos Hunapú (lokal skole for mindre børn)

Formål og målgruppe

Escuela Oficial de Párvulos Hunapú er en kombineret børnehave (guardería) og børnehaveklasse (preprimaria) beliggende i landsbyen Magdalena Milpas Altas 20 minutter uden for Antigua. Børnene, som er i alderen 0-3 år i børnehaven og 4-6 år i børnehaveklassen, kommer fra landsbyens familier. Skolen er offentlig og finansieres af undervisningsministeriet.

Arbejdsområder og personale

Projektets vigtigste arbejdsområde er den almindelige undervisning. Skemaet indeholder 1) generel skoleforberedelse, 2) kommunikation og sprog, 3) samfunds- og naturvidenskab, 4) kunst og 5) idræt. Børnene får også noget at spise på skolen. Og så foregår der forskellige andre aktiviteter. Udover skolens leder er der 10 lærerinder og en rengøringsassistent.

Frivilligt arbejde

Frivillige på Párvulos Hunapú bliver tilknyttet en af de otte klasser eller børnehaven og hjælper til inden for alle arbejdsområder. Der er en fastansat lærer for hver klasse, og det frivillige arbejde planlægges i samarbejde med pågældende lærer. Der er rigtig gode muligheder for selv at arrangere forskellige aktiviteter inden for eksisterende fag, idræt, musik, kunst, osv. Disse aktiviteter planlægges i samarbejde med klassens lærer.

Praktik

Der er rigtig gode muligheder for at komme i praktik på Párvulos Hunapú. Skolens fastansatte lærere superviserer studerende inden for studieretningerne lærer og pædagog. Danish Volunteers formidler kontakten til projektet og sørger for alt det praktiske, herunder udfyldelse af uddannelsesaftalen. Vi samarbejder med det lokale universitet Universidad Rafael Landívar, hvor der er adgang til biblioteks- og studiefaciliteter. Sammen med universitetet organiserer vi desuden en erfaringsudveksling mellem danske og lokale studerende.

Mødetider

Projektet er åbent mandag-fredag fra 8:00 til 12:00. Der er lukket på almindelige fridage og i perioden ultimo oktober til medio januar. Praktikanter, der har skal have minimum 30 timers arbejde om ugen, kan kombinere arbejdet på projektet med arbejde på et af de andre projekter. Studerende, hvis praktikperiode overlapper med skoleferien fra oktober til januar, kan også kombinere arbejdet med arbejde på et andet projekt.

Øvrige oplysninger

Párvulos Hunapú ligger i landsbyen Magdalena Milpas Altas små 30 minutter uden for Antigua. Det er let at komme til byen med bus, og det koster næsten ingenting. Frivillige på projektet får en enestående mulighed for at opleve dagligdagen i Guatemala på tæt hold i den hyggelige landsby. Vær opmærksom på at personalet på projektet ikke taler engelsk. Vi anbefaler derfor, at frivillige, der ikke allerede taler spansk, starter deres ophold med fire ugers spanskundervisning.