Programa Especializado (kvindelige ofre for menneskehandel)

programa_especializado_coatepeque_guatemala_danish_volunteers

Formål og målgruppe

På billedet ses nogle af medarbejderne på Programa Especializado para Víctimas de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Programa Especializado er en døgninstitution i Coatepeque for piger, der har været udsat for menneskehandel i forbindelse med seksuel udnyttelse. Pigerne, der er i alderen 8-17 år, er henvist af en dommer og bor på institutionen i løbet af hele den juridiske proces, der i nogle tilfælde kan tage op til et år. I skrivende stund er der 23 piger, hvoraf tre har små børn. Institutionen er (under)finansieret af en offentlig fond.

Arbejdsområder og personale

Eftersom der er tale om en døgninstitution, er der mange forskellige arbejdsområder. Overordnet set handler arbejdet om at stabilisere pigerne og hjælpe dem tilbage til deres familier og til dagligdagen i det hele taget. Pigerne får almindelige undervisning fra mandag til fredag, og derudover arbejdes der med deres daglige rutiner, sundhed og ernæring. Alle pigerne får desuden psykologhjælp og socialrådgiverhjælp i forbindelse med den juridiske proces. Udover institutionens leder, der er advokat, tæller personalet 3 lærere, 3 pædagoger, 3 psykologer, 2 socialrådgivere, 2 køkkenassistenter, 2 bogholdere og 2 vagter.

Frivilligt arbejde

Frivillige på institutionen kan hjælpe til inden for alle arbejdsområder. De konkrete opgaver afhænger af den enkeltes ønsker og erfaring. Der er for eksempel altid brug for hjælp i forbindelse med engelskundervisningen. Der er også altid brug for hjælp med børnepasning i det tidsrum, hvor pigerne får undervisning. Frivillige med professionel erfaring inden for sundhedsområdet kan hjælpe til med kostplaner, fysioterapi, etc. Frivillige har desuden mulighed for på nærmest daglig basis at arrangere forskellige aktiviteter for pigerne, som elsker idræt, musik, kunst, osv. Aktiviteterne planlægges i samarbejde med lederen.

Praktik

Der er rigtig gode muligheder for at komme i praktik på Programa Especializado. Lederen og det øvrige personale superviserer studerende inden for studieretningerne ernæring og sundhed, fysio- og ergoterapeut, lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske. Danish Volunteers formidler kontakten til programmet og sørger for alt det praktiske, herunder udfyldelse af uddannelsesaftalen. Vi samarbejder med universiteter i Guatemala, hvor der er adgang til biblioteks- og studiefaciliteter. Sammen med universiteterne organiserer vi desuden en erfaringsudveksling mellem danske og lokale studerende.

Mødetider

Insitutionen holder åbent 24 i døgnet, 365 dage om året. Der er således arbejde til frivillige året rundt. Pigernes undervisning finder sted mandag-fredag fra 7:00 til 13:00. Der undervises dog ikke på almindelige fridage eller i skoleferien fra 1. november til 2. januar. Frivillige kan sagtens arrangere undervisningsaktiviteter i denne periode. Der er ikke nogen faste mødetider for frivillige, og det er muligt at arbejde alle ugens dage. Mødetider og arbejdsopgaver aftales med institutionens leder. Din lokale guide/kontaktperson i Coatepeque er med til dit første møde med lederen.

Øvrige oplysninger

Institutionen ligger i gåafstand fra flere værtsfamilier, men det er også muligt at tage bussen. Det er både nemt og billigt. Der er ingen krav til, hvor længe man skal arbejde på institutionen, men vi anbefaler minimum fire uger, så man lærer pigerne, personalet og arbejdsgangene at kende. Vær opmærksom på at pigerne ikke taler engelsk. Vi anbefaler derfor, at frivillige, der ikke allerede taler spansk, starter deres ophold med fire ugers spanskundervisning.