Socialrådgiver

Socialrådgiver praktik i udlandet Danish Volunteers

Hvis du læser til socialrådgiver, kan du som led i din uddannelse tage et praktikophold i udlandet. I Guatemala kan du fx komme i praktik på en døgninstitution for piger, der har været udsat for menneskehandel, eller på en integreret daginstitution børn af fattige familier. Der er meget begrænsede ressourcer på det sociale område i Guatemala, og du kan derfor gøre en stor forskel på praktikstedet. Læs mere om praktikophold helt overordnet og ring eller skriv endelig hvis du har spørgsmål.

Praktiksteder for socialrådgiverstuderende