Socialrådgiver

Socialrådgiver praktik i udlandet Danish Volunteers

Hvis du læser til socialrådgiver, kan du som led i din uddannelse tage et praktikophold i udlandet. I Guatemala kan du fx komme i praktik på en døgninstitution for piger, der har været udsat for menneskehandel, eller på en integreret daginstitution for børn fra fattige familier. Der er meget begrænsede ressourcer på det sociale område i Guatemala, og du kan derfor gøre en stor forskel på praktikstedet. Læs mere om praktikophold helt overordnet og ring eller skriv endelig hvis du har spørgsmål.

Praktiksteder for socialrådgiverstuderende