Sagrado Corazón de Jesús (pasning af mindre børn)

Formål og målgruppe

Guardería Infantil Sagrado Corazón de Jesús er en kombineret børnehave/ vuggestue (guardería) og børnehaveklasse (preprimaria) i Antigua. Projektet har til formål at hjælpe kvinder fra byens marked med pasning af deres børn i arbejdstiden. Uden projektet ville kvinderne være nødt til at tage børnene med på markedet hver dag. Sagrado Corazón de Jesús finansieres af den katolske kirkes sociale arbejde, Asociación Obras Social de Hermano Pedro, der i øvrigt også finansierer et hospital i Antigua.

Arbejdsområder og personale

Det vigtigste arbejdsområde i børnehaven er ganske enkelt pasning. I børnehaveklassen undervises der efter det nationale skoleskema. Alle børnene får mad på projektet. Der ydes psykologhjælp til de børn, der har brug for det. Og børnene bliver tilset af en læge, der er tilknyttet projektet. Udover projektets leder er der fire lærere, to sygeplejersker, en børneterapeut (terapista de estimulación temprana), en psykolog, to køkkenassistenter og en rengøringsassistent.

Frivilligt arbejde

Frivillige på projektet knyttes som regel til en af fem grupper børn, fra de helt små (0-2-årige) til de helt store (6-årige). Frivillige hjælper til med alle de daglige aktiviteter. I Børnehaven består arbejdet først og fremmest i pasning og leg. I skolen hjælpes der til med undervisningen. Der er mange børn og ikke ret meget personale. Differentieret undervisning er derfor ikke rigtigt en mulighed. Frivillige kan yde en stor indsats ved at hjælpe og støtte de elever, der ikke kan “følge med” i den fælles undervisning. Frivillige har også mulighed for at tilrettelægge egne aktiviteter med børnene, for eksempel inden for undervisning, idræt, billedkunst, musik, osv.

Praktik

Der er rigtig gode muligheder for at komme i praktik på Sagrado Corazón de Jesús. Skolens fastansatte personale og den tilknyttede læge superviserer studerende inden for studieretningerne ernæring og sundhed, fysio- og ergoterapeut, lærer, pædagog og sygeplejerske. Danish Volunteers formidler kontakten til projektet og sørger for alt det praktiske, herunder udfyldelse af uddannelsesaftalen. Vi samarbejder med det lokale universitet Universidad Rafael Landívar, hvor der er adgang til biblioteks- og studiefaciliteter. Sammen med universitetet organiserer vi desuden en erfaringsudveksling mellem danske og lokale studerende.

Mødetider

Projektet er åbent mandag-fredag 7:00 til 16:15. Der er lukket på almindelige fridage og i perioden medio december til medio januar. Fra primo november til medio december er projektet kun åbent om formiddagen. Frivillige aftaler selv mødetider med projektets leder. Det er muligt at arbejde fuldtid eller deltid på projektet. Studerende, hvis praktikophold overlapper med ferien fra medio december til medio januar, kan kombinere arbejdet med arbejde på et andet projekt.

Øvrige oplysninger

Sagrado Corazón de Jesús ligger i Antigua tæt på markedet, hvor børnenes forældre arbejder. Det er muligt for frivillige at gå til projektet fra værtsfamilierne. Man kan også tage en tuc tuc. Projektet råder over visse undervisningsmaterialer, og ellers sørger frivillige selv for at købe materialer til deres aktiviteter. Papir, karton, farver, etc. kan købes billigt i Antigua. Vær i øvrigt opmærksom på at personalet på projektet ikke taler engelsk. Vi anbefaler derfor, at frivillige, der ikke allerede taler spansk, starter deres ophold med fire ugers spanskundervisning.